KADRA

  • Certyfikowani inspektorzy IWI/IWE
  • Managerowie projektu
  • Kierownicy
  • Mistrzowie
  • Brygadziści
  • Operatorzy NDT
  • Spawacze (111, 121, 131, 135, 136, 138, 141)
  • Monterzy konstrukcji stalowych i rurociągów
  • Szlifierze
  • Inni pracownicy produkcyjni